Rosetta Stone dành riêng cho Windows (Trọn đời)

990.000

Bộ chương trình học ngoại ngữ cao cấp gồm:

Bộ chương trình Rosetta Stone trên Windows – Trị giá: 1.990.000đ/trọn đời

Quà tặng:

Courebook (Tài liệu học tập) – 300.000đ/bộ
Workbook (Bài tập bổ trợ) – 300.000đ/bộ
Testbook (Test kiểm tra) – 300.000đ/bộ
Audiobook (Luyện kỹ năng nghe) – 200.000đ

Học trên thiết bị:

Dành riêng cho Windows 7, 8 và 10.

Chọn ngôn ngữ

*