Rosetta Stone dành riêng cho Windows (12 tháng)

690.000

Bộ chương trình học ngoại ngữ cao cấp gồm:

Bộ chương trình Rosetta Stone trên Windows – 1.590.000đ/12 tháng

Quà tặng:

Courebook (Tài liệu học tập) – 300.000đ/bộ
Workbook (Bài tập bổ trợ) – 300.000đ/bộ
Testbook (Test kiểm tra) – 300.000đ/bộ
Audiobook (Luyện kỹ năng nghe) – 200.000đ

Học trên thiết bị:

Dành riêng cho Windows XP, Vista, 7, 8 và 10.

Chọn ngôn ngữ

*