Chương trình Rosetta Stone (12 tháng), học 24+ ngôn ngữ

1.990.000

Bộ chương trình học ngoại ngữ cao cấp:

Tài khản Rosetta Stone – 4.490.000đ/12 tháng (học 24+ ngôn ngữ)
Audiobook (Luyện kỹ năng nghe) – 200.000đ

Học trên mọi thiết bị:

Điện thoại (iOS, Android)
Máy tính bảng (iPadOS, Android)
Máy tính Mac (MacOS, yêu cầu phiên bản 10.14 trở lên)
Máy tính Windows 7, 8, 10.

Tạo tài khoản Rosetta Stone

*
*