1. Yêu cầu thiết bị

Ứng dụng Rosetta Stone có thể cài đặt và sử dụng trên các thiết bị sau

 • Điện thoại: Android (7.0 trở lên); iOS (13.0 trở lên)
 • Máy tính bảng: Android (7.0 trở lên); iPadOS (13.0 trở lên)
 • Máy tính Macbook (MacOS 11.15 trở lên)

Ghi chú: Nếu bạn sử dụng các thiết bị Android (6.0) trở xuống. Xin liên hệ Rosetta Stone để được hỗ trợ riêng.

2. Hướng dẫn cài đặt và đăng nhập

Hướng dẫn tải ứng dụng trên iPhone, iPad, Macbook:

 • Tải và cài đặt tương tự các ứng dụng khác
 • Truy cập App Store: Tìm kiếm và cài đặt ứng dụng “Rosetta Stone”.

Hướng dẫn tải ứng dụng trên điện thoại và máy tính bảng Android như Samsung, Oppo, …

 • Tải và cài đặt tương tự các ứng dụng khác
 • Truy cập Google Play/ CH Play: Tìm kiếm và cài đặt ứng dụng “Rosetta Stone”

3. Hướng dẫn đăng nhập

Hướng dẫn đăng nhập chung:

 • Bước 1: Mở ứng dụng Rosetta Stone.
 • Bước 2: Chọn Sign in / Login (Đăng nhập)
 • Bước 3: Chọn Work or School (Nơi làm việc / Trường học)
 • Bước 4: Đăng nhập với thông tin sau:
  • Tên đăng nhập / Username: email của bạn
  • Mật khẩu / Password: mật khẩu của bạn
  • Vùng tên / Namespace: SCC

Bạn cần hỗ trợ xin liên hệ tổng đài: 02466574444 hoặc chát trực tiếp với tư vấn viên.